Poročila

Leto 2018

Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2018

Leto 2017

Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2017

Leto 2015

Poročilo IMF - Revizija sistema množičnega vrednotenja in obdavčenja v Sloveniji