Evidence

ZMVN-1 določa vodenje in vzdrževanje naslednjih evidenc:

Evidenca trga nepremičnin (dostopna preko vstopne strani Portala MVN) je večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Evidenca modelov vrednotenja (dostopna preko vstopne strani Portala MVN) je evidenca vseh uveljavljenih modelov vrednotenja po ZMVN-1 in bo nadomestila zbirko vrednotenja nepremičnin. Z uveljavitvijo ZMVN-1 pa se vzpostavlja tudi nova evidenca množičnega vrednotenja, in sicer evidenca vrednotenja (dostopna preko vstopne strani Portala MVN), ki na enem mestu zagotavlja vse podatke o nepremičninah, ki pomembno vplivajo na vrednost in so upoštevani pri določanju njihove posplošene vrednosti. Nekateri podatki so v evidenco vrednotenja prevzeti iz drugih evidenc (iz evidenc o nepremičninah, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, iz zbirk podatkov samoupravnih lokalnih skupnosti ter iz drugih uradnih evidenc), nekateri pa so njeni matični podatki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava