Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Evidenca trga nepremičnin

 

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb, ki jo vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.

Za kupoprodajne pravne posle se štejejo odplačni prenosi lastninske pravice na stavbi, delu stavbe ali zemljišču (nepremičnini), kot so prodaje na prostem trgu, v izvršilnem ali stečajnem postopku, povezanemu kupcu ali finančni najem (lizing).

Za najemne pravne posle se štejejo posli oddajanja stavb, delov stavb in njihovih prostorov v odplačni najem, ki so za najmanj šest mesecev sklenjeni na podlagi najemne ali podnajemne pogodbe ali dodatka k najemni ali podnajemni pogodbi (aneksa), ki je sklenjen zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema.

Osnovni namen evidence je sistematično spremljanje in analiziranje tržnih cen in najemnin nepremičnin za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, za potrebe periodičnih poročil in zaradi zagotavljanja javne preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.

Obvestili posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (GDPR):

Vsak vpogled v osebne podatke se beleži v revizijski sledi z določenimi razlogi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava