Dostop do podatkov ETN

Podatki Evidence trga nepremičnin so javno dostopni na naslednja načina:

Dostop do osebnih podatkov o pogodbenih strankah

Med izdanimi podatki so javno dostopni podatki o kupoprodajnih in najemnih poslih, iz katerih pa so izvzeti osebni podatki pogodbenih strank. Podatki o pogodbenih strankah se izdajo naročnikom le, če imajo za pridobitev takšnih podatkov ustrezno zakonsko pravno podlago.

Dostop do podatkov o poslih opredeljenih kot poslovna skrivnost

Prav tako se javno ne izdajajo podatki o poslih, ki jih je gospodarska družba kot pogodbena stranka opredelila kot poslovno skrivnost. Podatki o poslih opredeljenih kot poslovna skrivnost se izdajo naročnikom le, če imajo za pridobitev takšnih podatkov ustrezno zakonsko pravno podlago.

    Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
    barva kontrasta
    velikost besedila
    označitev vsebine
    povečava