Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Poročanje v ETN

Vstop v aplikacijo za poročanje v Evidenco trga nepremičnin.

Če imate težave s prikazom aplikacije za poročanje, poskusite z dostopom na tej povezavi.

 

Zavezanci za poročanje

Podatke o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo v ETN sporočati:

  • Finančna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin (DPN),
  • prodajalci za posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in
  • stečajni upravitelji in sodišča za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV).

Podatke o najemnih pravnih poslih morajo v ETN sporočati:

  • Finančna uprava Republika Slovenije iz podatkov napovedi za odmero dohodnine najemodajalcev fizičnih oseb od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – za posle oddajanja fizičnih oseb fizičnim osebam,
  • najemojemalci pravne osebe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – pri najemanju prostorov od fizičnih oseb,
  • najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Fizičnim osebam o najemnih pravnih poslih ni potrebno več poročati neposredno v ETN. O tem poročajo Finančni upravi Republike Slovenije enkrat letno z napovedjo za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Predmet poročanja

V ETN je potrebno poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami ter o najemnih poslih z oddanimi prostori. Sporočiti je potrebno splošne podatke o poslu in podatke predmeta posla, ki ga identificiramo in lociramo na podlagi identifikacijskih podatkov nepremičnine (katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka).

Rok za poročanje

Zavezanci za poročanje, razen Finančne uprave Republike Slovenije, morajo podatke za vsak sklenjen kupoprodajni ali najemni posel ali dodatek k najemnem poslu (aneks) sporočiti do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek sklenjen.

Način poročanja

Poročanju o kupoprodajnih in najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin je namenjena spletna aplikacija ETN za poročanje, ki omogoča vnos podatkov o poslih:

Za uporabo aplikacije ETN za poročanje se je potrebno registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Navodila za registracijo v aplikacijo

Navodila za registracijo imetnika veljavnega digitalnega potrdila za uporabo aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin.

Podatki za identifikacijo napake v delovanju aplikacije 

Obrazec za prijavo napake v delovanju aplikacije za poročanje z navedbo vrste podatkov, ki jih je potrebno sporočiti pri prijavi.

Določitev podatkov kot poslovno skrivnost 

Navodila za onemogočanje javnega prikazovanja podakov iz ETN o sklenjenih pravnih poslih gospodarskih družb z nepremičninami na podlagi opredelitve poslovne skrivnosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava