Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Pooblaščanje za poročanje in za predstavnika pravne osebe

Za predstavljanje ali poročanje v ETN lahko zavezanec za poročanje pooblasti kateregakoli registriranega uporabnika aplikacije ETN za poročanje:

  • za predstavnika pravne osebe za ETN ali
  • za poročanje v ETN

V ta namen so pripravljeni naslednji obrazci:

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, za pooblastitev za predstavljanje pravne osebe v ETN, kar poleg poročanja samega vključuje še pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v imenu te pravne osebe in nadzor poročanja v njenem imenu.

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev druge pravne osebe, ki ima registriranega predstavnika za ETN, za poročanje v njihovem imenu.

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.

Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN za poročanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava