Pooblaščanje za poročanje in za predstavnika pravne osebe

Za predstavljanje ali poročanje v ETN lahko zavezanec za poročanje pooblasti kateregakoli registriranega uporabnika aplikacije ETN za poročanje:

  • za predstavnika pravne osebe za ETN ali
  • za poročanje v ETN

V ta namen so pripravljeni naslednji obrazci:

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega ali javnega prava, za pooblastitev za predstavljanje pravne osebe v ETN, kar poleg poročanja samega vključuje še pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v imenu te pravne osebe in nadzor poročanja v njenem imenu.

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev druge pravne osebe, ki ima registriranega predstavnika za ETN, za poročanje v njihovem imenu.

Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.

Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN za poročanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava