Poročanje z uvozom podatkov v XML formatu

Aplikacija omogoča vnos podatkov prek elektronskih obrazcev ali prek uvoza v XML formatu. Datoteke za izmenjevalni format evidence trga nepremičnin, ki veljajo od 14.09.2020 dalje:

Opozarjamo na naslednje spremembe:

Pri kupoprodajnih poslih (KP) se spremeni ime atributa (TAG) in sicer se TAG »oznaka_prostora« spremeni v »interna_oznaka«.

Pri najemnih poslih (NA) se uvede dodatni atribut (TAG) »interna_oznaka«.

Kupoprodajni posli (KP):

Najemni posli (NA):

Šifranti, ki so v uporabi pri uvozu v XML formatu:

Tekstovna oblika definicijske sheme (XSD), generične XML sheme in XML primer za vse vrste poslov:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava