Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin vsebujejo posplošene vrednosti nepremičnin, skupaj s podatki, ki so bili uporabljeni pri njihovem izračunu.

Pojasnila k posplošeni vrednosti nepremičnine:

 • Posplošena vrednost odraža stanje nepremičninskega trga z dne 01. 01. 2020,
 • Posplošena vrednost se v primeru sprememb podatkov nepremičnin dnevno preračunava,
 • Posplošena vrednost se ne izkazuje za posebne enote vrednotenja (bencinski servisi, elektrarne in pristanišča).

OPOZORILO
Informacije javnega značaja, s katerimi se boste seznanili, nimajo narave javne zbirke ali listine, ki bi dokazovala to, kar je v njej določeno v skladu s predpisi, in ne predstavljajo potrdila o dejstvih, o katerih organ vodi uradno evidenco. To so zgolj informacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je organ skladno s 6. točko prvega odstavka 10. člena tega zakona dolžan posredovati v svetovni splet. Vsakdo, ki informacije uporabi v nasprotju s tem opozorilom, prevzame nase vso škodo, ki bi z napačno uporabo informacij nastala.

Klici programov in dokumentov

Vpogled v informacije javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin

Aplikacija nudi vpogled v posplošene vrednosti nepremičnin na podlagi iskanja po identifikatorju nepremičnine ali po naslovu.

Navodila za uporabo programa

Prevzem informacij javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin preko aplikacije e-GP

Aplikacija omogoča prevzem digitalnih podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin za celo Slovenijo brez lastnikov fizičnih oseb in podatkov o vrednostih posebnih enot vrednotenja.

 

Pogosta vprašanja (in odgovori):

 • Ali lahko izpišem podatke in posplošeno vrednost iz prikaza informacij javnega značaja?

  Ne, ker gre za omejeno uporabo podatkov, ki uradno niso veljavni, so potrdila in izpisi onemogočeni.

 • Kateri datumi vplivajo na posplošeno vrednost v prikazu informacij javnega značaja?

  DATUM 1: Stanje podatkov NA DAN
  V kolikor ne zahtevamo zgodovinskega prikaza, je stanje podatkov enako datumu vpogleda v evidenco, saj se podatki vsak dan osvežujejo. To je  datum na katerega je posplošena vrednost veljavna.

  DATUM 2: DATUM MODELOV (1.1.2020)
  Vsi danes veljavni modeli (razen posebnih enot vrednotenja), ki jih uporabimo za izračun posplošene vrednosti so umerjeni na stanje trga nepremičnin z dne 1.1.2020. Zato je posplošena vrednost veljavna in izpisana danes, primerljiva s stanjem na nepremičninskem trgu 1.1.2020. Zaradi močnega dviga cen na trgu v zadnjih dveh letih, so posplošene vrednosti izračunane danes, (ki jih vidimo v prikazu informacij javnega značaja) nižje od današnjih tržnih vrednosti.

 • Ali lahko dostopam do zgodovinskih podatkov?

  DA, vendar samo od 1.4.2020 (nastavitev evidence vrednotenja) do današnjega dne. Dostop je mogoč v prikazu informacij javnega značaja preko gumba »zgodovina« in z vpisom datuma.

 • Kdaj se v zgodovino zapiše zgodovinski zapis?

  Zgodovinski zapisi se zapišejo ob vsakem ponovnem izračunu posplošene vrednosti, ki ga sprožijo spremembe podatkov na parceli ali pri delu stavbe. Ker vsi podatki ne vplivajo na spremembo posplošene vrednosti, lahko le ta po ponovnem vrednotenju ostane enaka.

 • Kako prepoznam, da so prikazani zgodovinski podatki?

  Zraven identifikatorja parcele ali dela stavbe je prikazan datum veljavnosti podatkov, če datuma ni, so prikazani trenutno veljavni podatki. Zgodovinski podatki se prikažejo v novem samostojnem zavihku.

 • Kje lahko pregledam trenutno veljavne modele vrednotenja?

  Trenutno veljavni modeli vrednotenja so shranjeni v evidenci modelov vrednotenja (EMV) in jih lahko pregledamo s programom EMV, ki je dostopen tudi iz glavne strani portala množičnega vrednotenja.

 • Kakšna je razlika med Arhivskim javnim vpogledom v nepremičnine 31.3.2020 in vpogledom v informacije javnega značaja?

  Arhivski javni vpogled v nepremičnine 31.3.2020
  Prikazani so arhivski podatki o nepremičninah ter arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni na dan 31.3.2020. Posledično nove parcele ali deli stavb, ki so nastali po tem datumu v arhivskem javnem vpogledu niso dostopni. V primeru spremembe podatkov (površine, dejanske rabe,...), na že obstoječi parceli ali delu stavbe le te niso prikazane in pri izračunu posplošene vrednosti tudi ne upoštevane.
  Posplošene vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31.3.2017.

  Vpogled v informacije javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin
  Prikazani so dnevno osveženi sedaj veljavni podatki nepremičnin, izračunani po trenutno veljavni metodologiji.
  Posplošene vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 1.1.2020.

Več pojasnil je na voljo v dokumentu
Opis evidence vrednotenja

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava