Javnost

Katere so ključne faze in predvideni časovni mejniki projekta?

Ključne faze projekta so:

  • Izvedba poskusnega izračuna 1.10.2019.
  • Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja in rezultatov poskusnega izračuna od 1.10.2019.
  • Zbiranje pripomb lastnikov na predlog modelov vrednotenja do 15.11.2019.
  • Priprava končne verzije modelov vrednotenja 15.01.2020.
  • Vlada RS sprejme Uredbo o določitvi modelov vrednotenja do 31.03.2020.
  • Pripis (izračun) posplošenih vrednosti vsem v Evidenci vrednotenja evidentiranim nepremičninam 1.04.2020.
  • Pošiljanje zbirnih potrdil o vrednostih lastnikom in solastnikom nepremičnin do 24.04.2020.
  • Možnost uveljavljanja posebnih okoliščin - odločanje o posebnih okoliščinah, v skladu s pravili splošnega upravnega zakona od 1.04.2020.
  • Vzpostavitev in delovanje posebne strokovne komisije vrednotenja od 1.04.2020.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava