Javnost

Kaj je evidenca modelov vrednotenja in kakšen je njen pomen?

Evidenca modelov vrednotenja je javno dostopna zbirka modelov vrednotenja. V njej so grafično in v obliki dokumentov predstavljeni vsi podatki veljavnih modelov vrednotenja, ki se uporabljajo za izračun posplošenih vrednosti. V evidenci modelov vrednotenja so tako prikazani: datum vrednotenja, vrednostne cone in njim pripadajoče vrednostne ravni, enačbe, vrednostne in druge tabele, točkovniki, faktorji in grafi, podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti in način izračuna posplošene vrednosti. Poleg teh so v evidenci dostopne tudi druge informacije povezane z modeli, kot so opisi modelov, opisi referenčnih nepremičnin, statistike posameznih izbranih vrednostnih con, itd..

Povezave:
Kje lahko vpogledam v podatke evidence modelov vrednotenja?

Podatki modelov vrednotenja so na spletni strani evidence modelov vrednotenja (EMV), do katere dostopate preko vstopne strani Portala MVN. Evidenca modelov vrednotenja omogoča izbiro želenega modela vrednotenja izmed vseh 17-ih modelov in izbiro lokacije na območju Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava