Javnost

Kaj je evidenca vrednotenja?

Evidenca vrednotenja (EV) na enem mestu zagotavlja vse podatke o nepremičninah, ki so pomembni za določitev njihove posplošene vrednosti. V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, prevzemajo že zbrani uradni podatki o nepremičninah, za katere modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na njihovo posplošeno vrednost. Poleg tega se v evidenci vrednotenja zapisujejo in vodijo tudi njeni matični podatki, kot so enote vrednotenja, njihove posplošene vrednosti, vplivno območje linijskih objektov infrastrukture, posebne okoliščine, podatki posebnih enot vrednotenja, pridobljeni z vprašalniki, itd.

Evidenca vrednotenja zagotavlja beleženje vseh sprememb podatkov o nepremičninah, ki se v njej vodijo, kar pomeni, da bo možno na posebno zahtevo iz nje pridobiti tudi zgodovinske izpiske.

Po novem se bodo posplošene vrednosti nepremičnin izkazovale v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin.

Dostop do evidence vrednotenja bo omogočen na vstopni strani Portala MVN.

Povezave:
Kje lahko vpogledam v podatke evidence vrednotenja?

Lastniki lahko vpogledajo v evidenco vrednotenja na vstopni strani Portala MVN. Evidenca vrednotenja je javno dostopna in brezplačna. Lastnik nepremičnine ali druga oseba, ki izkaže pravni interes, lahko pridobi zgodovinski izpisek podatkov evidence vrednotenja na določen datum.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava