Javnost

Postopek javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja je zaključen in pripombe lastnikov nanj niso več mogoče.

Kaj je javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja?

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja je postopek v katerem je na občinah za najmanj 30 dni javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja, ki se nanaša na območja posameznih občin. V tem času je predlog vseh modelov v celoti objavljen in dostopen tudi na spletni strani Geodetske uprave.

Na občinah razgrnjen predlog obsega natisnjene dokumente z zarisi vrednostnih con na območju občine, opise modelov z vrednostnimi ravnmi, enačbami in načinom izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje. Zarise vrednostnih con prejme občina le za svoje območje, medtem ko so ostali dokumenti enaki za celo Slovenijo.

V obdobju, ki ga Geodetska uprava javno objavi in ki traja najmanj 45 dni, lahko lastniki nepremičnin sodelujejo pri izboljšanju modelov na način, da podajajo mnenja in pripombe, pri čemer morajo svoje pripombe ustrezno obrazložiti oziroma utemeljiti. Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in višino vrednostnih ravni na območju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih neposredno tem občinam. Občine se do pripomb najprej opredelijo, potem pa jih posredujejo Geodetski upravi. Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe in način izračuna, na vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih pošljejo neposredno Geodetski upravi.

Geodetska uprava prejete pripombe prouči ter utemeljene pripombe, ki izpolnjujejo merila množičnega vrednotenja, upošteva pri pripravi končnega predloga modelov. Do prejetih pripomb Geodetska uprava pripravi stališča v obliki poročila, ki ga občine objavijo na krajevno običajen način.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja je zaključena in je potekala od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava