Javnost

Kateri zakoni so podlaga za izvedbo projekta Množično vrednotenje nepremičnin?

Podlaga za izvedbo projekta Množično vrednotenje nepremičnin je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je stopil v veljavo z 11. 1. 2018. Ta zakon ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji. Zakon je bil dopolnjen s sprejemom Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin dne 13. 5. 2019 (ZMVN-1A). Geodetska uprava RS mora torej v skladu z določili ZMVN-1 in ZMVN-1A izvesti množično vrednotenje vseh v registru nepremičnin evidentiranih nepremičnin in o tem seznaniti lastnike nepremičnin.

Povezave:
Katere so novosti zakonodaje ZMVN-1?

Z novim zakonom ZMVN-1, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2018, se je prenovil sistem množičnega vrednotenja nepremičnin, na podlagi katerega Geodetska uprava RS vsem nepremičninam v državi že od leta 2012 naprej določa posplošeno tržno vrednost. V primerjavi z ZMVN iz leta 2006, ki ga je presojalo ustavno sodišče RS, je z ZMVN-1 :

  • zagotovljena zadostna pravna podlaga za množično vrednotenje v zakonu (modele sedaj določa zakon, prej uredba),
  • nadgrajen je postopek sodelovanja vseh zainteresiranih v fazi oblikovanja modelov (strokovne javnosti, občin, lastnikov),
  • lastnikom je v postopkih množičnega vrednotenja omogočeno večje pravno varstvo, ki se kaže v nadgrajenih postopkih poprave vseh vrst napačno evidentiranih podatkov in možnosti uveljavljanja posebnih okoliščin.

Z uveljavitvijo teh ciljev v ZMVN-1 so odpravljene tudi neustavnosti, ki jih je Ustavno sodišče v letu 2014 ugotovilo pri ZMVN.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava