Javnost

Kakšen je namen zbirnega potrdila o vrednostih nepremičnin?

Lastniki in upravljavci nepremičnin prejmejo zbirno potrdilo, da se seznanijo s posplošenimi vrednostmi svojih nepremičnin.

Kdaj bodo lastniki in upravljavci prejeli zbirno potrdilo?

Lastniki in upravljavci nepremičnin bodo zbirna potrdila prejeli predvidoma v aprilu 2020.

Povezave:
Kdo prejme zbirno potrdilo?

Zbirna potrdila prejmejo vse fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register nepremičnin kot lastniki, solastniki ali upravljavec in imajo popoln naslov. Če je nepremičnina v lasti petih solastnikov, bo vsak od njih za to nepremičnino dobil svoje zbirno potrdilo. Zbirno potrdilo je poslano tudi na naslove mladoletnih oseb, na zadnji znani naslov pokojnih oseb in na zadnji znani naslov ukinjenih pravnih oseb. Če je lastnik nepremičnine neznan ali če je neznan, neobstoječ ali nepopoln naslov lastnika nepremičnine, se zbirnega potrdila ne pošlje, ampak se o tem obvesti občino, na območju katere taka nepremičnina leži.

Povezave:
Kakšne bodo možnosti spreminjanja vrednosti nepremičnin po prejemu zbirnega potrdila?

V primeru nestrinjanja z vrednostjo se lastnikom priporoča, da najprej preverijo, ali podatki v uradnih evidencah, ki so bili uporabljeni za izračun vrednosti njihove nepremičnine, ustrezajo dejanskemu stanju. Če ne ustrezajo, je potrebno podatke po predpisanih postopkih urediti. Ko bodo podatki spremenjeni in zapisani v evidenco vrednotenja, se bo spremenila tudi posplošena vrednost nepremičnine.

Včasih pa ima nepremičnina še neko posebno lastnost, ki se v uradni evidenci ne vodi, in zaradi katere je drugačna od nepremičnin njenega tipa v soseščini. Če ta lastnost za več kot 20 % vpliva na tržno vrednost te nepremičnine, je lastniku na voljo možnost uveljavljanja posebne okoliščine. Posebno okoliščino bodo lahko lastniki uveljavljali za svoje nepremičnine šele od prejema zbirnega potrdila naprej, v kolikor bodo zanje predložili ustrezne dokaze.

Povezave:
Kdaj se novo pripisane vrednosti nepremičnin upoštevajo v javne namene, ki jih določa zakon?

Nove posplošene vrednosti nepremičnin postanejo veljavne za javne (npr. za preverjanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev) in zasebne namene, ko vlada z uredbo potrdi modele vrednotenja in se izvede pripis posplošenih vrednosti v evidenco vrednotenja.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava