Lastniki

Kaj je evidenca trga nepremičnin?

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je javna, večnamenska zbirka podatkov o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Je glavni vir podatkov o trgu nepremičnin za določanje modelov vrednotenja in edini sistemski vir podatkov o trgu nepremičnin v Sloveniji. Cilj ETN je dostopnost in preglednost podatkov o realiziranih tržnih cenah in najemninah in njihovo analiziranje za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin in periodičnih poročil.

Kje so dostopni podatki evidence trga nepremičnin?

Podatki ETN so javnosti dostopni v obliki izpisa iz podatkovne baze ali prek spletnega servisa, javna preglednost nepremičninskega trga pa se zagotavlja s periodičnimi poročili. Javni dostop do podatkov evidence trga nepremičnin z možnostjo brezplačnega prenosa podatkov prek spletne strani in spletnega servisa zagotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije.

Nekateri podatki evidence trga nepremičnin so dostopni tudi preko spletnega portala http://prostor3.gov.si/ETN-JV/. Portal omogoča pregledovanje osnovnih podatkov o evidentiranih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami (brez podatkov o pogodbenih strankah, brez natančne lokacije in identifikacijskih oznak nepremičnin, ki so predmet posla), kot so bili posredovani v ETN za tekoče in preteklo koledarsko leto.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava