Lastniki

Kateri so matični podatki evidence vrednotenja?

Matični podatki evidence vrednotenja so tisti, ki se vodijo in vzdržujejo v okviru EV:

  • podatki o enoti vrednotenja in posebni enoti vrednotenja,
  • podatki o modelu vrednotenja za enoto vrednotenja/posebno enoto vrednotenja,
  • podatki o vrednostni coni in vrednostni ravni enote vrednotenja/posebne enote vrednotenja,
  • podatki o posplošeni vrednosti enote vrednotenja/posebne enote vrednotenja,
  • podatki o vrsti, velikosti vpliva in datumu začetka ter konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine,
  • podatki o vplivnem območju,
  • podatki o nepremičninah, ki se pridobivajo z vprašalnikom in
  • podatki o osebi, ki opravlja dejavnost.
Povezave:
Kateri so podatki o nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti?

Nepremičnine, ki so namenjene opravljanju dejavnosti marin in pristanišč, bencinskih servisov ali proizvodnji električne energije, se opredeljujejo kot posebne enote vrednotenja. Te se vrednotijo na osnovi podatkov o proizvodnji oziroma poslovanju.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava