Lastniki

Kateri so podatki za vrednotenje, ki se vodijo v evidenci vrednotenja (EV)?

V evidenci vrednotenja se vodijo tisti podatki o nepremičninah, ki se uporabljajo za izračun vrednosti nepremičnin oziroma jih zahtevajo in vsebujejo modeli vrednotenja. Nekateri podatki so v evidenco vrednotenja prevzeti iz drugih evidenc (iz evidenc o nepremičninah, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, iz zbirk podatkov samoupravnih lokalnih skupnosti ter iz drugih uradnih evidenc), nekateri pa so njeni matični podatki.
Podrobnejši podatki, ki se vodijo ali izkazujejo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter način njihovega pridobivanja je določen z Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18 in 46/19).

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava