Lastniki

Kaj je poskusni izračun vrednosti nepremičnin?

Poskusni izračun predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) v 18. členu. Ta določa, da Geodetska uprava izvede poskusni izračun in o njem seznani javnost.

Povezave:
Kakšen je namen poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin?

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo predloga modelov lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe. Z objavo rezultatov poskusnega izračuna se lastniki in upravljalci nepremičnin seznanijo:

  • s posplošenimi vrednostmi svojih nepremičnin,
  • s podatki konkretne nepremičnine, ki so bili uporabljeni in so veljali na določen presečni dan,
  • s predlogom modela vrednotenja, ki je bil uporabljen za izračun.
Povezave:
Kje in kdaj bodo dostopni rezultati poskusnega izračuna?
Kakšen je postopek za pripombe na izračunane vrednosti, ki so na izpisu?

Sprememba poskusno izračunanih vrednosti ni možna, ker so podatki nepremičnin uporabljeni za poskusni izračun nespremenljivi - vzeti iz Registra nepremičnin na dan 27.6.2019. Prav tako kot podatki nepremičnin, se tudi predlog modelov uporabljenih za poskusni izračun ne spreminja. Podatki poskusnega izračuna bodo zato ves čas od objave poskusnega izračuna, pa do dokončne uveljavitve modelov vrednotenja – do aprila 2020, enaki.

V primeru, da lastniki v času javne razgrnitve po ustreznih postopkih spremenijo podatke svojih nepremičnin v uradnih evidencah, podatke ki po modelih vplivajo na posplošeno vrednost, se bodo te spremembe odrazile v evidenci vrednotenja šele po prvem pripisu posplošene vrednosti 1.4.2020, ko bodo znani že dokončni modeli vrednotenja. V tem času pa lahko lastniki sami izračunajo vpliv spremembe podatkov na osnovi primerov izračunov objavljenih v okviru predloga modelov vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava