Lastniki

Kako se vrednotijo posebne enote vrednotenja?

Posebne enote vrednotenja se vrednotijo z modeli za posebne enote vrednotenja:

  • Model za bencinske servise (PNB) se uporablja za vrednotenje bencinskih servisov in spremljajočih objektov.
  • Model za elektrarne (PNE) se uporablja za vrednotenje objektov za proizvodnjo električne energije z močjo nad 50 kW in spremljajočih objektov.
  • Model za marine in pristanišča (PNP) se uporablja za vrednotenje marin, pristanišč in spremljajočih objektov.

Na podlagi podatkov za pripis vrednosti se na podlagi vrednostne tabele (sestavina modela) izračuna vrednost.

Podatki za pripis so za bencinske servise (model PNB):

  • lokacija (na podlagi lokacije se določi ustrezna vrednostna cona in na podlagi vrednostne ravni njej pripadajoča vrednostna tabela)
  • tip bencinskega servisa (avtomatski bencinski servis brez osebja, bencinski servis s prodajnim mestom ali bencinski servis na avtocesti ali hitri cesti)
  • povprečna letna prodaja motornih goriv v obdobju petih let (vrednost se odčita iz ustrezne vrednostne tabele)

Podatki za pripis so za elektrarne (model PNE):

  • tip elektrarne (glede na vir energije, obseg izvajanja sistemskih storitev in datum priklopa na omrežje)
  • obseg dejavnosti: povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije za obdobje petih let, razen za elektrarne, namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, kjer je podatek za pripis nazivna električna moč na pragu
  • preostala življenjska doba (razen hidroelektrarn)

Podatki za pripis so za marine lokacija in število privezov in za pristanišča donos iz opravljanja dejavnosti (model PNP).

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava