Lastniki

Kam se lahko pisno posreduje vprašanja o množičnem vrednotenju?

Vprašanja lahko posredujete na poštni naslov: Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.

Katere naloge izvaja projektno vložišče?

Projektno vložišče izvaja naloge za večino navadne in elektronske pošte, ki bo v času trajanja projekta naslovljena na projektno vložišče, na glavno pisarno Geodetske uprave ali urade Geodetske uprave, Zemljemerska ulica 12 ter na lokacije območnih Geodetskih uprav. Operativna dela projektnega vložišča:

  • prevzem pošte,
  • odpiranje in sortiranje navadne pošte po vsebinah,
  • skeniranje navadne pošte preko sistema KRPAN,
  • odpiranje in sortiranje elektronske pošte po vsebinah v sistemu KRPAN,
  • knjiženje navadne in elektronske pošte v sistemu KRPAN,
  • odprema pošte (KRPAN, tiskanje, kuvertiranje).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava