Lastniki

Kako lahko sodelujete na javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja?

Podajanje pripomb lastnikov je bilo mogoče do 15. novembra 2019.

Vsem nepremičninam se je na osnovi predloga modelov najprej poskusno izračunalo vrednosti, ki se jih je javno objavilo na Portalu MVN. Potem so na občinah potekale javne razgrnitve predloga modelov, ti modeli pa so bili istočasno objavljeni tudi na Portalu MVN.

Povezave:
Kdo, kje in kdaj izvaja javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja?

Javno razgrnitev izvajajo občine, ki tudi najbolje poznajo svoje okolje in trg nepremičnin glede na lokalne značilnosti prostora. Občine predlog modelov vrednotenja za najmanj 30 dni (od izvedbe poskusnega izračuna vrednosti dalje) razgrnejo na krajevno običajen način. Podatki o predlogu modelov vrednotenja so javno dostopni tudi v Evidenci modelov vrednotenja na vstopni strani Portala MVN. Geodetska uprava v času javne razgrnitve izvede javno predstavitev modelov v 12-ih krajih znotraj posameznih Območnih geodetskih uprav (OGU).

Kakšen je postopek za podajanje pripomb na občino (v primeru pripombe na zaris vrednostne cone ali na višino vrednostne ravni)?

Podajanje pripomb lastnikov je bilo mogoče do 15. novembra 2019

Povezave:
Kakšen je postopek za podajanje pripomb na Geodetsko upravo (v primeru pripombe na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in faktorje)?

Podajanje pripomb lastnikov je bilo mogoče do 15. novembra 2019.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava