Lastniki

Kakšen je postopek za spremembo namenske rabe zemljišča?

Lastnik (vlagatelj) lahko v okviru poskusnega izračuna oziroma po prejemu potrdila o vrednosti nepremičnin (predvidoma april 2020) posreduje zahtevo za spremembo podatka o namenski rabi v evidenci vrednotenja nepremičnin. Zahtevo posreduje pristojni občini na posebnem obrazcu, ki je dostopen na tej povezavi.

Povezave:
Kdo in v katerih primerih lahko predlaga spremembo namenske rabe zemljišča?

Lastniki nepremičnin lahko predlagajo spremembo podatka o namenski rabi zemljišča v evidenci vrednotenja nepremičnin, če se podatek o namenski rabi ne sklada s podatkom o namenski rabi v veljavnem prostorskem aktu (OPN). Občina lahko popravi naslednje nepravilnosti, ki so posledica pripisa podatkov o namenski rabi na parcelo:1.napačen pripis namenske rabe na parcelo,2.napačen delež namenske rabe na parceli ali3.napačno prevedbo vrst namenske rabe iz OPN.
Namenske rabe določene z OPN v tem postopku ni mogoče spreminjati. Sprememba namenske rabe v OPN se izvede v okviru postopka sprememb OPN na podlagi pobude, ki se obravnava po postopkih, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Pobudo za spremembo namenske rabe prostora lahko poda kdorkoli. Pri obravnavi pobude ne gre za individualni upravni postopek, ampak za sodelovanje pri pripravi predpisa (OPN). Način in čas zbiranja pobud za spremembo namenske rabe v okviru spremembe OPN sta odvisna od občine (zbiranje pobud le v določenem časovnem obdobju 1 meseca oziroma ves čas; možnost oddaje pobud po navadni ali elektronski pošti, preko spletnih strani občine ali osebno).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava