Lastniki

Kateri so možni postopki za spremembo podatkov o parcelah?

Postopki sprememb podatkov o parcelah so postopki evidentiranja, urejanja ali spreminjanja podatkov parcele:

  • parcelacija: postopek združitve ali delitve parcel,
  • komasacija: postopek zložbe parcel in ponovne razdelitve tako, da vsak lastnik dobi čim bolj strnjeno zemljišče, ki se lahko izvede kot pogodbena komasacija (pogodba med lastniki parcel) ali upravna komasacija (odločba v upravnem postopku),
  • ureditev meje: ureditev in evidentiranje meje v zemljiški kataster,
  • nova izmera: postopek urejanja mej na območju, ki zajema najmanj 10 parcel, ali na območju, večjem od 3 hektarov,
  • izravnava meje: sprememba meje pri čemer se površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5 % površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za 500 m2,
  • evidentiranje zemljišča pod stavbo: določitev in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster,
  • lokacijska izboljšava: tehnična sprememba podatkov o mejah parcel in zemljišč pod stavbo, s katero se izboljša njihova lokacijska natančnost,
  • sprememba bonitete zemljišča: postopek spremembe podatka o proizvodni sposobnosti zemljišča.

Za vse navedene postopke je potrebno naročiti elaborat geodetske storitve, ki se, skupaj z zahtevo, vloži na Geodetsko upravo Republike Slovenije oziroma Območne geodetske uprave/pisarne.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava