Lastniki

Kakšen je postopek za spremembo podatkov katastra stavb?

Podatke katastra stavb se spremeni z oddanim elaboratom spremembe podatkov katastra stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Vsebina elaborata spremembe podatkov katastra stavb je odvisna od podatka, ki se spreminja. Elaborat mora vsebovati obrazce, ki so priloga Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14 in 66/16), ki je dostopen na povezavi www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa. Del elaborata so tudi zapisnik o obravnavi z lastnikom, da je ta seznanjen z vsebino spremembe in podatki registra nepremičnin. Zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb je potrebno vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah v naravi. Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zahteve stranke, ki ji mora biti priložen elaborat spremembe podatkov katastra stavb, v upravnem postopku odloči o vpisu predlaganih sprememb podatkov v kataster stavb.

Povezave:
Katere podatke o stavbah je možno spremeniti v registru nepremičnin?

Na podlagi vprašalnika je možno spremeniti naslednje podatke registra nepremičnin:

  • o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov (fasada, streha), o materialu nosilne konstrukcije in o tipu stavbe.
  • o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), o dvigalu, o višini etaže, o številki nadstropja, o upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihovo prostornino.
Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava