Lastniki

Kakšne so možnosti urejanja podatkov o nepremičninah?

Lastnikom in upravljalcem nepremičnin se z namenom ureditve podatkov o parcelah, stavbah, stanovanjih, poslovnih prostorih, itd., priporoča da:

  • preverijo podatke o svojih nepremičninah preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah, dostopnem na Portalu Prostor preko povezave https://www.e-prostor.gov.si/
  • vpišejo stavbe v kataster stavb. Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izdela geodetsko podjetje ali projektant. Tako izdelan elaborat se odda na najbližjo Območno geodetsko upravo/pisarno.
  • v primeru večstanovanjske stavbe na njej čimprej vzpostavijo etažno lastnino in uredijo lastništvo v zemljiški knjigi. Ureditev etažne lastnine se izvede na zemljiško-knjižnem sodišču ob pomoči notarjev, odvetnikov.
  • uredijo meje svojih parcel. Elaborat ureditve meje parcel ali elaborat lokacijske izboljšave izdela geodetsko podjetje. Tako izdelan elaborat se odda na najbližjo Območno geodetsko upravo/pisarno.
Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava