Lastniki

Kdaj bodo lastniki in upravljalci prejeli zbirno potrdilo?

Lastniki in upravljavci nepremičnin bodo zbirna potrdila prejeli predvidoma v aprilu 2020.

Povezave:
Kakšen je namen zbirnega potrdila o vrednostih nepremičnin?

Lastniki in upravljavci nepremičnin se z zbirnimi potrdili seznanijo s posplošenimi vrednostmi svojih nepremičnin.

Katere podatke vsebuje zbirno potrdilo?

Zbirno potrdilo vsebuje naslednje podatke:

  • enote vrednotenja in posebne enote vrednotenja, ki so bile oblikovane na osnovi podatkov o rabi nepremičnin,
  • model vrednotenja (za vsako enoto vrednotenja ali posebno enoto vrednotenja),
  • vrednostna cona in vrednostna raven (za vsako enoto vrednotenja ali posebno enoto vrednotenja),
  • posplošena vrednost (za vsako enoto vrednotenja ali posebno enoto vrednotenja, nepremičnino),
  • vplivno območje (v primeru bližine visokonapetostnega daljnovoda ali avtoceste ali hitre ceste),
  • podatki o posebni okoliščini (v primeru da je bila ta ugotovljena z dokončno odločbo Geodetske uprave).
Povezave:
Kdo prejme zbirno potrdilo?

Zbirna potrdila prejmejo vse fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register nepremičnin kot lastniki ali solastniki in imajo popoln naslov. Če je nepremičnina v lasti petih solastnikov, bo vsak od njih za to nepremičnino dobil svoje zbirno potrdilo. Zbirno potrdilo je poslano tudi na naslove mladoletnih oseb, na zadnji znani naslov pokojnih oseb in na zadnji znani naslov ukinjenih pravnih oseb. Če je lastnik nepremičnine neznan ali če je neznan, neobstoječ ali nepopoln naslov lastnika nepremičnine, se zbirnega potrdila ne pošlje, ampak se o tem obvesti občino, na območju katere taka nepremičnina leži.

Povezave:
Ali so vrednosti v zbirnem potrdilu enake, kot so bile objavljene na spletu v poskusnem izračunu jeseni?

Zbirno potrdilo ni enako izpisu poskusnega izračuna. Jesenski izpisi poskusnega izračuna so informativne narave in se nanašajo na predlog modelov vrednotenja ter na podatke o nepremičninah na presečni datum 27. 6. 2019. V obdobju od poskusnega izračuna do pripisa vrednosti, ki predvidoma traja nekaj mesecev, se lahko posplošene vrednosti nepremičnin spremenijo zaradi:

  • sprememb modelov, ki jih povzročijo pripombe lastnikov na javni razgrnitvi in spremembe cen na nepremičninskem trgu,
  • sprememb podatkov o nepremičninah.

Zbirna potrdila, ki bodo izdana v aprilu 2020, bodo torej izkazovala posplošene vrednosti nepremičnin po veljavnih modelih in glede na takratno stanje podatkov o nepremičninah.

Kateri modeli so uporabljeni za izračun posplošene vrednosti nepremičnine, ki je na zbirnem potrdilu?

Za izračun posplošene vrednosti nepremičnine so uporabljeni modeli po ZMVN-1, ki jih potrdi vlada z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja. Več o modelih najdete v evidenci modelov vrednotenja (EMV), ki je dostopna na vstopni strani Portala MVN.

Povezave:
Kdaj se novo pripisane vrednosti nepremičnin upoštevajo v javne namene, ki jih določa zakon?

Z dnem 1.4.2020, ko bo vlada z uredbo dokončno potrdila modele vrednotenja in se bo izvedel prvi pripis posplošenih vrednosti v evidenco vrednotenja, bodo le-te postale veljavne za javne (npr. za preverjanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev) in zasebne namene.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava