Lastniki

Kdaj bodo lastniki in upravljavci prejeli zbirno potrdilo?

Lastniki in upravljavci nepremičnin bodo zbirna potrdila prejeli predvidoma v aprilu 2020.

Povezave:
Kakšen je namen zbirnega potrdila o vrednostih nepremičnin?

Lastniki in upravljavci nepremičnin prejmejo zbirno potrdilo, da se seznanijo s posplošenimi vrednostmi svojih nepremičnin.

Kdo prejme zbirno potrdilo?

Zbirna potrdila prejmejo vse fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register nepremičnin kot lastniki, solastniki ali upravljavec in imajo popoln naslov. Če je nepremičnina v lasti petih solastnikov, bo vsak od njih za to nepremičnino dobil svoje zbirno potrdilo. Zbirno potrdilo je poslano tudi na naslove mladoletnih oseb, na zadnji znani naslov pokojnih oseb in na zadnji znani naslov ukinjenih pravnih oseb. Če je lastnik nepremičnine neznan ali če je neznan, neobstoječ ali nepopoln naslov lastnika nepremičnine, se zbirnega potrdila ne pošlje, ampak se o tem obvesti občino, na območju katere taka nepremičnina leži.

Povezave:
Ali so vrednosti v zbirnem potrdilu enake, kot so bile objavljene na spletu v poskusnem izračunu jeseni?

Vrednosti na zbirnem potrdilu niso enake kot v poskusnem izračunu. Jesenski izpisi poskusnega izračuna so informativne narave in se nanašajo na predlog modelov vrednotenja ter na podatke o nepremičninah na presečni datum 27. 6. 2019. V obdobju od poskusnega izračuna do pripisa vrednosti, ki predvidoma traja nekaj mesecev, se lahko posplošene vrednosti nepremičnin spremenijo zaradi:

  • sprememb modelov, ki jih povzročijo pripombe lastnikov na javni razgrnitvi in spremembe cen na nepremičninskem trgu,
  • sprememb podatkov o nepremičninah.

Zbirna potrdila, izdana v aprilu 2020, izkazujejo posplošene vrednosti nepremičnin po veljavnih modelih in glede na trenutno stanje podatkov o nepremičninah.

Kateri modeli so uporabljeni za izračun posplošene vrednosti nepremičnine, ki je na zbirnem potrdilu?

Za izračun posplošene vrednosti nepremičnine so uporabljeni modeli po ZMVN-1, ki jih potrdi vlada z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja. Več o modelih najdete v evidenci modelov vrednotenja (EMV), ki je dostopna na vstopni strani Portala MVN.

Povezave:
Kdaj se novo pripisane vrednosti nepremičnin upoštevajo v javne namene, ki jih določa zakon?

Nove posplošene vrednosti nepremičnin postanejo veljavne za javne (npr. za preverjanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev) in zasebne namene, ko vlada z uredbo potrdi modele vrednotenja in se izvede pripis posplošenih vrednosti v evidenco vrednotenja.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava