Občine

Kaj obsega gradivo javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja za posamezno občino?

Natisnjena dokumentacija javne razgrnitve obsega zarise vrednostnih con na območju posamezne občine, opise modelov z vrednostnimi ravnmi, enačbami in načinom izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje. Gradiva razgrnitve so dostopna tudi na spletnem mestu predloga modelov vrednotenja (evidenca EMV), do katerega dostopate preko vstopne strani Portala MVN.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava