Občine

Kaj je javna predstavitev predloga modelov vrednotenja?

Javno predstavitev predloga modelov vrednotenja izvedejo predstavniki Geodetske uprave, ki najbolje poznajo področje množičnega ocenjevanja, tako modele kot postopke. Lastnikom nepremičnin se v javni predstavitvi poleg samih modelov vrednotenja predstavi tudi postopke množičnega vrednotenja, vzpostavljene evidence, podatke, ki se uporabljajo pri vrednotenju ter način njihovega spreminjanja. Lastnikom se tudi pojasni njihove možnosti dajanja mnenj in pripomb na predlog modelov vrednotenja.
Za ustrezno posplošeno vrednost nepremičnine niso dovolj le kakovostni modeli vrednotenja, ampak so potrebni tudi kakovostni podatki nepremičnine, ki so evidentirani v uradnih evidencah. Ti morajo odražati dejansko stanje v naravi. Le oboje skupaj, kakovost modelov in podatkov, zagotavlja ustrezno posplošeno vrednost konkretne nepremičnine.

Kako, kje in kdaj je javna predstavitev predloga modelov vrednotenja na 12 območjih Območnih geodetskih uprav?

Javna predstavitev predloga modelov vrednotenja poteka na 12-ih lokacijah po Sloveniji v obdobju po javni objavi poskusnega izračuna.

Javna predstavitev obsega splošne informacije in časovni potek uveljavitve modelov vrednotenja ter naslednje vsebine:

  • množično vrednotenje,
  • podatki, ki se uporabljajo za vrednotenje nepremičnin,
  • predlog modelov vrednotenja,
  • poskusni izračun in javna razgrnitev,
  • zbirno potrdilo,
  • posebne okoliščine
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava