Občine

Kdaj deluje klicni center?

Klicni center (brezplačna telefonska številka 080 20 09) za vsebinska vprašanja in pomoč je na voljo od 1. oktobra 2019 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

Kam se lahko pisno posreduje vprašanja o množičnem vrednotenju?

Vprašanja lahko posredujete na poštni naslov: Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava