Občine

Kaj je register nepremičnin?

Register nepremičnin je javna večnamenska evidenca o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi.

Povezave:
Kateri podatki o nepremičninah iz registra nepremičnin so uporabljeni za vrednotenje?

Za vrednotenje so uporabljeni podatki iz registra nepremičnin o lokaciji (katastrska občina, številka parcele, številka stavbe in številka dela stavbe), velikosti (površina, površina zemljišča pod stavbo in prostornina), starosti (leto izgradnje in leto obnove) in kakovosti (dejanska raba, namenska raba, komunalni priključki, dvigalo, prostori, lega v stavbi, število stanovanj, material nosilne konstrukcije, višina etaže, inštalacije, boniteta zemljišča, dostopnost z gozdnimi cestami, rastiščni koeficient).

Podrobnejši opisi podatkov za množično vrednotenje, ki so uporabljeni pri izračunu vrednosti za posamezen model vrednotenja, so dostopni v evidenci modelov vrednotenja (EMV).

Povezave:
Kje je lastnikom omogočen vpogled v podatke o stavbah in parcelah?

Vpogled v podatke o stavbah in parcelah je možen preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah na povezavi prostor3.gov.si/javni/login.jsp (javni vpogled) oziroma na prostor3.gov.si/preg/ (za registrirane uporabnike). Podatke registra nepremičnin je možno brezplačno prenesti preko javno dostopnega portala E-geodetski podatki: egp.gu.gov.si/egp/.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava