Občine

Kaj je poskusni izračun vrednosti nepremičnin?

Poskusni izračun predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) v 18. členu. Ta določa, da Geodetska uprava izvede poskusni izračun in o njem seznani javnost.

Povezave:
Kakšen je namen poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin?

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo predloga modelov lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe. Z objavo rezultatov poskusnega izračuna se lastniki in upravljalci nepremičnin seznanijo:

  • s posplošenimi vrednostmi svojih nepremičnin,
  • s podatki konkretne nepremičnine, ki so bili uporabljeni in so veljali na določen presečni dan,
  • s predlogom modela vrednotenja, ki je bil uporabljen za izračun.
Povezave:
Kje in kdaj bodo dostopni rezultati poskusnega izračuna?
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava