Občine

Kaj pomeni preverjanje/posodabljanje modelov vrednotenja?

Modeli vrednotenja naj bi čim bolj pojasnjevali tržne razmere. Zaradi tega je potrebno trg nepremičnin ves čas spremljati, analizirati in izračunavati trende cen, na podlagi katerih se sprejme odločitev ali je potrebno modele vrednotenja prenoviti. ZMVN-1 določa, da se morajo modeli vrednotenja preveriti najmanj vsaki 2 leti. Na podlagi tega se izvedejo poprave in nadgradnje modelov vrednotenja. Prilagoditev se lahko izvede na dva načina: z rednim postopkom oblikovanja vrednotenja novih modelov ali s poenostavljenim postopkom s prilagajanjem vrednostnih ravni.

Kakšen je postopek spremembe modelov v evidenci modelov vrednotenja?

V evidenci modelov vrednotenja se vodijo veljavni modeli vrednotenja. Ko so enkrat modeli vrednotenja sprejeti z uredbo vlade, so veljavni in se do sprejetja nove uredbe, ki prejšnje zamenja, ne spreminjajo. Preverba modelov vrednotenja se izvaja na 2 leti.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava