Vsebine

Ali so dokumenti javne razgrnitve dostopni samo preko spleta ali pa so tudi natisnjeni?

Dokumentacija javne razgrnitve, ki za vse modele vrednotenja obsega zarise vrednostnih con na območju posamezne občine, opise modelov z vrednostnimi ravnmi, enačbami in načinom izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje, je dostopna na spletnem mestu predloga modelov vrednotenja (evidenca EMV), do katerega dostopate preko Portala MVN www.mvn.e-prostor.gov.si.
Natisnjena dokumentacija javne razgrnitve je na razpolago za ogled na vseh 212-ih občinah za tiste modele vrednotenja ali njihove elemente (vrednostne cone), ki so aktualni na območju vsake posamezne občine. Npr. v Mestni občini Kranj so natisnjene vrednostne cone le za območje Mestne občine Kranj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava