Vsebine

Kaj je javna predstavitev predloga modelov vrednotenja?

Javno predstavitev predloga modelov vrednotenja izvedejo predstavniki Geodetske uprave, ki najbolje poznajo področje množičnega ocenjevanja, tako modele kot postopke. Lastnikom nepremičnin se v javni predstavitvi poleg samih modelov vrednotenja predstavi tudi postopke množičnega vrednotenja, vzpostavljene evidence, podatke, ki se uporabljajo pri vrednotenju ter način njihovega spreminjanja. Lastnikom se tudi pojasni njihove možnosti dajanja mnenj in pripomb na predlog modelov vrednotenja.
Za ustrezno posplošeno vrednost nepremičnine niso dovolj le kakovostni modeli vrednotenja, ampak so potrebni tudi kakovostni podatki nepremičnine, ki so evidentirani v uradnih evidencah. Ti morajo odražati dejansko stanje v naravi. Le oboje skupaj, kakovost modelov in podatkov, zagotavlja ustrezno posplošeno vrednost konkretne nepremičnine.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava