Vsebine

Kako se pošlje pripombe na model?

Pripombe na modele se poda v času javne razgrnitve modelov. Pripombe, ki se nanašajo na nepremičnine iz določene občine, se pošljejo tej občini. Ostale pripombe se pošljejo organu vrednotenja na naslov (poštni predal): Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana. Pripombe lahko organ vrednotenja upošteva le, če so utemeljene glede na merila za umerjanje modelov vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava