Vsebine

Kakšne bodo možnosti spreminjanja vrednosti nepremičnin po prejemu zbirnega potrdila?

V primeru nestrinjanja z vrednostjo se lastnikom priporoča, da najprej preverijo, ali podatki v uradnih evidencah, ki so bili uporabljeni za izračun vrednosti njihove nepremičnine, ustrezajo dejanskemu stanju. Če ne ustrezajo, je potrebno podatke po predpisanih postopkih urediti. Ko bodo podatki spremenjeni in zapisani v evidenco vrednotenja, se bo spremenila tudi posplošena vrednost nepremičnine.

Včasih pa ima nepremičnina še neko posebno lastnost, ki se v uradni evidenci ne vodi, in zaradi katere je drugačna od nepremičnin njenega tipa v soseščini. Če ta lastnost za več kot 20 % vpliva na tržno vrednost te nepremičnine, je lastniku na voljo možnost uveljavljanja posebne okoliščine. Posebno okoliščino bodo lahko lastniki uveljavljali za svoje nepremičnine šele od prejema zbirnega potrdila naprej, v kolikor bodo zanje predložili ustrezne dokaze.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava