Vsebine

Kaj določajo posamezni podzakonski predpisi?

Podzakonski akti ZMVN urejajo vse podrobnejše postopke in podatke, ki so potrebni za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin.

Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja določa:

  • kako se izbere način ocenjevanja vrednosti za posamezno vrsto nepremičnin,
  • kako se izberejo podatki za oblikovanje modelov,
  • merila za oblikovanje vrednostnih con in
  • merila za oceno kakovosti in zanesljivosti ocenjenih vrednosti.

Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin določa 21 modelov vrednotenja. Z uredbo se tudi določa, za katere vrste nepremičnin se bo določen model uporabil. Uredba je predpis s točno določenimi pravili, ki omogoča, da se vsaki nepremičnini v Registru nepremičnin pripiše posplošeno tržno vrednost.

Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin določa metodologijo izračunavanja dveh indeksov. Indeks cen je namenjen predvsem potrebam nacionalne statistike, indeks vrednosti pa je pomemben element za prilagajanje ugotovljenih posplošenih tržnih vrednosti spremenjenim tržnim razmeram v času med dvema generalnima vrednotenjema.

S pravilnikom o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov se določajo podrobnejši podatki, ki se vodijo v tej evidenci.

Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb opredeljuje, kaj so zemljišča za gradnjo stavb in občinam nalaga, da taka zemljišča za svoje območje ustrezno evidentirajo v registru nepremičnin.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava