Vsebine

Ali je poskusni izračun enak končnemu izračunu?

Poskusni izračun vrednosti neke nepremičnine se praviloma razlikuje od posplošene vrednosti, ki bo pripisana nepremičninam v evidenci vrednotenja na osnovi dokončnih modelov. Ker se posplošena vrednost neke nepremičnine izračuna na osnovi modelov vrednotenja in tudi konkretnih podatkov o nepremičnini, nanjo vplivajo tako modeli kot tudi podatki nepremičnine. Poskusni izračun je izveden na osnovi predloga modelov vrednotenja, ki je praviloma drugačen od končnih modelov. Predlog modelov je potrebno po njegovi javni razgrnitvi še uskladiti s pripombami lastnikov, to pomeni, da se vsaj nekateri modeli v določenih elementih nekoliko spremenijo. Drug razlog za spremembo modelov so lahko večje spremembe cen na nepremičninskem trgu, nastale v obdobju od datuma predloga modelov do datuma končnih modelov. Če želijo biti končni modeli kar najbolj aktualni, morajo upoštevati tudi zadnje, v evidenci trga nepremičnin evidentirane cene. Da je temu zadoščeno, morajo imeti končni modeli kasnejši datum vrednotenja (datum na katerega odražajo ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin), kot je datum predloga modelov. Razlog za drugačne posplošene vrednosti poskusnega izračuna in prvega pripisa po veljavnih modelih pa je lahko tudi v konkretnih podatkih posameznih nepremičnin. Od datuma podatkov poskusnega izračuna in do prvega pripisa posplošene vrednosti po veljavnih modelih se podatki vsaj manjšemu delu nepremičnin spremenijo, saj to obdobje predvidoma traja nekaj mesecev. V tem obdobju bodo predvidoma lastniki in tudi upravljavci podatkov, ki so pristojni za vodenje določenih podatkov (npr. namenska raba zemljišč, dejanska raba zemljišč pod javnimi cestami, železnicami, vodna zemljišča) izboljševali podatke, da bodo ti ustrezali dejanskemu stanju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava