Vsebine

Kje se dobi in kam odda obrazec za pripombe na razgrnjen predlog modelov vrednotenja?

Obrazec za podajanje pripomb na zaris con in višino vrednostne ravni JR.MV-1 je dostopen na povezavi Portala MVN https://www.mvn.e-prostor.gov.si/. Obrazce JR.MV-1 se pošlje po elektronski ali navadni pošti na občino, v kateri se nahaja nepremičnina. Kontaktni podatki občin so dostopni na povezavi http://www.zdruzenjeobcin.si/vse-obcine/.

Obrazec za podajanje splošnih pripomb na modele (pripomb na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) JR.MV-2 je dostopen na povezavi Portala MVN https://www.mvn.e-prostor.gov.si/.Obrazce JR.MV-2 se pošlje na elektronski naslov Geodetske uprave RS vrednotenje@gov.si ali poštni predal Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana.

Pri izpolnjevanju obrazcev je pomembno je, da lastnik na obrazcu pripombo dobro utemelji, saj bo ta lahko upoštevana le v primeru, če bo ustrezala merilom množičnega vrednotenja, ki jih določa ZMVN-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava