Vsebine

Na kakšen način Geodetska uprava RS oblikuje stališče na prejete pripombe?

Geodetska uprava pripombe, ki so utemeljene glede na merila za določanje modelov, upošteva pri pripravi končnega predloga modelov vrednotenja.
Geodetska uprava izdelana stališča do prejetih pripomb v obliki poročil posreduje posameznim občinam. Občina mora z njimi seznaniti javnost na krajevno običajen način.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava