Vsebine

Kakšne so značilnosti modela vrednotenja za stanovanja (STA)?

Model za stanovanja (STA) se uporablja za vrednotenje stanovanj v stavbi, ki se v celoti uporablja za bivanje in ima več kot dve stanovanji, stanovanj v stavbi z mešano rabo, oskrbovanih stanovanj, bivalnih enot in podobnih enot, ki se uporabljajo za bivanje. Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so deli stavb s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem, ki imajo dejansko rabo:

  • 2 - stanovanje,
  • 3 - oskrbovano stanovanje ali
  • 4 - bivalna enota.

Na vrednost poleg lokacije in dejanske rabe dela stavb vpliva še velikost, leto izgradnje, letnice obnov konstrukcijskih elementov (streha, fasada, okna, inštalacije), prisotnost dvigala, lega v stavbi, površina teras, balkonov in lož, vključenost garaže ali parkirnega prostora v del stavbe ter bližina linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture (AC in hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, železnica, daljnovodi 110kV in več).

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava