Vsebine

Na kakšne načine se posodabljajo matični podatki evidence vrednotenja?

Matični podatki evidence vrednotenja, ki se posodabljajo dnevno, se lahko spremenijo, če:

  • se spremeni katerikoli prevzeti podatek o nepremičninah, ki vpliva na njeno posplošeno vrednost,
  • se spremeni model vrednotenja (posledično se nepremičninam, ki ga ta model »zagrabi«, spremeni posplošena vrednost),
  • je katerikoli podatek v evidenci vrednotenja evidentiran v nasprotju z ZMVN-1 (Geodetska uprava, tudi na predlog lastnika, podatek popravi),
  • se spremenijo podatki linijskega objekta (daljnovod visoke napetosti, železniška proga ali avtocesta, hitra cesta ali cesta 1. in 2. reda), ki povzročijo drugačno vplivno območje,
  • se evidentira posebna okoliščina ali pa se spremeni njen vpliv.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava