Postopki MVN

3.

Usklajevanje modelov z občinami

Geodetska uprava Republike Slovenije, kot organ vrednotenja, oblikuje predlog modelov vrednotenja in jih pošlje občini s pozivom, da občina v 30 dneh posreduje svoje pripombe. Vloga občin je pomembna predvsem z vidika usklajevanja zarisa vrednostnih con, saj lahko občine organu vrednotenja posredujejo tudi tiste podatke o vplivih na oblikovanje vrednostnih con, ki jih organ vrednotenja sam ni zaznal. S tem se rezultati vrednotenja bistveno izboljšajo.

7.

Po zaključeni točki 6. UMVN pripravi “končni predlog modelov vrednotenja”.

8.

UMVN posreduje predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja v medresorsko usklajevanje.

9.

Sprejem Uredbe o določitvi modelov vrednotenja s strani Vlade RS - 20. člen

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava