Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Sodelovanje splošne javnosti

Poleg poskusnega izračuna je potrebno po ZMVN-1 izvesti še javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi splošno javnost. Na ta način se lastnikom nepremičnin že v postopku oblikovanja modelov vrednotenja zagotovi dostop do predloga modelov in drugih informacij o postopkih množičnega vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.

V ta namen Geodetska uprava RS predlog modelov vrednotenja posreduje občinam, da ga te javno razgrnejo na krajevno običajen način, sočasno pa ga Geodetska uprava RS objavi tudi na Portalu MVN. V postopku javne razgrnitve Geodetska uprava RS predlog razgrnjenih modelov vrednotenja tudi javno predstavi na 12-ih lokacijah po Sloveniji.

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo modelov vrednotenja lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo ter v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.

Predstavitev predloga modelov vrednotenja občinam

Javna predstavitev predloga modelov vrednotenja lastnikom nepremičnin

Poročilo o javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja

  • PoročiloPoročilo o javnih predstavitvah predloga modelov vrednotenja, ki so potekale v tednu od 14. do 18. oktobra 2019
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava