Priprava končnega predloga modelov vrednotenja

Geodetska uprava RS prejete pripombe in predloge na modele vrednotenja preučili v skladu s predpisanimi merili za določitev modelov vrednotenja v ZMVN-1. Utemeljene pripombe in predloge organ vrednotenja upošteva pri pripravi končnega predloga modelov vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava