Sprejem in obdelava pripomb na modele s strani lastnikov nepremičnin

Postopek obdelave

Geodetska uprava RS javnost seznani z datumom začetka in prenehanja pošiljanja pripomb k predlogu modelov.

Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na območju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih JR.MV-1 občinam. Te se do pripomb najprej opredelijo, potem pa jih posredujejo v preučitev Geodetski upravi RS.

Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih JR-MV-2 pošljejo neposredno Geodetski upravi RS na elektronski naslov vrednotenje@gov.si  ali na poštni naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Geodetska uprava RS prejete pripombe preuči ter se do njih opredeli. Občine nato javnost seznanijo s stališči Geodetske uprave do prejetih pripomb, in sicer na krajevno običajen način.

Po odločitvi o tem, katere pripombe in predloge se upošteva, Geodetska uprava RS pripravi končni predlog modelov vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava