Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sprejem in obdelava pripomb na modele s strani lastnikov nepremičnin

Postopek obdelave

Geodetska uprava RS javnost seznani z datumom začetka in prenehanja pošiljanja pripomb k predlogu modelov.

Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na območju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih JR.MV-1 občinam. Te se do pripomb najprej opredelijo, potem pa jih posredujejo v preučitev Geodetski upravi RS.

Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih JR-MV-2 pošljejo neposredno Geodetski upravi RS na elektronski naslov vrednotenje@gov.si  ali na poštni naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Geodetska uprava RS prejete pripombe preuči ter se do njih opredeli. Občine nato javnost seznanijo s stališči Geodetske uprave do prejetih pripomb, in sicer na krajevno običajen način.

Po odločitvi o tem, katere pripombe in predloge se upošteva, Geodetska uprava RS pripravi končni predlog modelov vrednotenja.

Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih organa vrednotenja do prejetih pripomb

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb.

Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin.

Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo je bilo, skupaj s stališči organa do predlogov in pripomb za območje posamezne občine, posredovano vsem občinam. Občine s stališči organa vrednotenja, do prispelih pripomb in predlogov, javnost seznanijo na krajevno običajen način.

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do prejetih pripomb

Stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine

Seznam občin

Stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov nekaterih institucij na modele vrednotenja

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Opredelitev območij bencinskih servisov na avtocestah in hitrih cestah

Trgovinska zbornica Slovenije

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava