Uredba o določitvi modelov vrednotenja

Po medresorskem usklajevanju končnega predloga modelov vrednotenja Vlada Republike Slovenije izda predpis o določitvi modelov vrednotenja. Za vsak model vrednotenja se določijo pripadajoče klasifikacije namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in vrednostnih ravni, enačbe, tabele, točkovniki, faktorji in grafi, način uporabe teh elementov, datum modelov vrednotenja in podatki za pripis posplošene vrednosti. S sprejemom Uredbe o določitvi modelov vrednotenja se zaključi postopek določitve modelov vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava