Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Usklajevanje modelov z občinami

USKLAJEVANJE OSNUTKOV MODELOV VREDNOTENJA Z OBČINAMI

Postopek določanja modelov je opredeljen v 3. poglavju zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), v členih 14 - 20 in zajema:

 1. Oblikovanje osnutkov modelov vrednotenja
 2. Pregled osnutkov modelov vrednotenja in obravnava priporočil strokovne javnosti
 3. Usklajevanje osnutkov modelov vrednotenja z občinami 
 4. Javno obravnavo predlogov modelov vrednotenja
 5. Določitev modelov vrednotenja

Pri postopku določanja modelov vrednotenja, je poleg sodelovanja strokovne javnosti, pomembno tudi sodelovanje občin. 17. člen ZMVN-1 določa, da občine sodelujejo pri pripravi predloga modelov vrednotenja. Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), kot organ vrednotenja, oblikuje osnutek modelov vrednotenja in jih pošlje občini s pozivom, da občina v 30 dneh od dneva prejema organu vrednotenja posreduje svoje pripombe. Občine so namreč, kot nosilke urejanja prostora in prostorskega načrtovanja najboljše poznavalke lokalnega okolja. Pri pripravi predloga modelov vrednotenja upošteva organ vrednotenja pripombe, ki so v skladu z merili množičnega vrednotenja, kot jih določa Zakon o množičnem vrednotenju. Vloga občin je pomembna predvsem z vidika usklajevanja zarisa vrednostnih con, saj lahko občine organu vrednotenja posredujejo tudi tiste podatke o vplivih na oblikovanje vrednostnih con, ki jih organ vrednotenja sam ni zaznal. S tem se rezultati vrednotenja bistveno izboljšajo. Na podlagi vseh pripomb in usklajevanj organ vrednotenja pripravi predlog modelov vrednotenja.

Vabilo na posvet

Vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja

na katerem bo občinam predstavljen Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v delu, ki se nanaša na modele vrednotenja in postopke, ki se nanašajo na fazo procesa množičnega vrednotenja, v kateri sodelujejo tudi občine.

Posvet bo izveden na treh lokacijah:

 • v ponedeljek, 22. 10. 2018 od 9.00-13.00 v MARIBORU
 • (v prostorih Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7)
 • v sredo, 24. 10. 2018 od 9.00-13.00 v LJUBLJANI
 • (v dvorani Državnega sveta Šubičeva 4)
 • v petek, 26. 10. 2018 od 9.00-13.00 v NOVI GORICI
 • (v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava