DOBRODOŠLI

na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin

 

Portal množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) je v fazi vzpostavitve.


Usklajevanje osnutkov modelov vrednotenja z občinami

Vloga občin je pomembna predvsem z vidika usklajevanja zarisa vrednostnih con, saj lahko občine organu vrednotenja posredujejo tudi tiste podatke o vplivih na oblikovanje vrednostnih con, ki jih organ vrednotenja sam ni zaznal.