Predpisi MVN

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Uradni list RS, št.77/17

Pravilnik o evidenci trga nepremičnin (Pravilnik ETN)

Uradni list RS, št.35/18

Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja

Uradni list RS, št.37/18

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja (Uredba EV)

Uradni list RS, št.43/18

Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Pravilnik PO)

Uradni list RS, št.43/18

Pravilnik o strokovni komisiji vrednotenja

Uradni list RS, št.48/18